SİYASETTE DEĞİŞEN TOPLUM VE ÜSLUP

Siyasetin önemli yönlerinden biri de canlılık ve dinamizmdir. Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte toplumun farklı yönlere kaydığı bu dönemde topluma ve kitlelere hitap etme iddiasında bulunan; cemaatler, cemiyetler, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler açısından bu sürecin farkında olmak büyük önem taşıyor.

  Zaman içerisinde bir taraftan toplumun ihtiyaç ve beklentileri değişirken, diğer taraftan dil, üslup ve davranışlar da değişiyor.

Değişimin tarih boyu devam eden bir süreç olduğu ilkesine binaen halen eski alışkanlıklarla toplumun ikna olabileceğini düşünmek yanlış olur.

Burada “zamanı doğru yakalamak” ya da “doğru zamanda doğru iş yapmak” (ameli salih) ve kitlelere doğru mesajın iletilmesini sağlamak, yapının hayatiyetini devam ettirebilmesi için şarttır.

Eğer yaşanan sürecin önünde “eski alışkanlıklarla durmak” gibi bir yaklaşımda bulunulursa bu durum, oluşumların sonunu çabucak getirir.

Zaten muhatap kitlenin dönüşü, ilgisi veya siyaset diliyle söylersek “sandıktan çıkan sonuçlar” bu söylenenleri anlatmaya yetecektir. Yakın tarihimizde bu mesajı anlamayanların ömrü kısa olmuştur.

Bazen oluşumları yukarıdan aşağıya doğru organize etmek gerekir. Hatta bu durum kimi zaman süreklilik arz edebilir.

Ancak bu durum tahakküm etme görüntüsünden çıkarılıp ikili müspet münasebet ve karşılıklı anlayışın hâkim olduğu kriterlerle yapılmalıdır.

 Teşkilatlanmaların çeşitli birimlerinde tecrübeli kişilerin yanında gençlerin de enerjilerinden yararlanılmalı ve kariyerli bireylerin yönetimlere dahil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca içinde bulunduğumuz sistemle yönetilen bir devlet yapısı içerisinde -temel esaslarımıza ve değerlerimize aykırı olmadığı sürece- kanunlara uygun çalışma zarureti olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

Bu oluşumlar halkın tümüne hitap etme ihtiyacı duyduğu sürece herkese kucak açan bir yapıya bürünmek zorundadır.

Diğer taraftan samimiyet karinesine bakıldığında; kimseye önyargılı bakmadan herkese tarafsız ve adil kriterlerle yaklaşılmalıdır.

Çünkü, samimiyet ölçüsü göreceli bir kavramdır. Kişinin bir yapıya verdiği her türlü katkı ve destek önemlidir. Bununla beraber kişinin, toplum nezdinde kabul görmesi de önemlidir. Zaten bu tip kişiler genelde samimi insanlardır. Bulundukları yere de sahip çıkarlar.

Partilerin bu samimiyet ölçüsünü kamuoyuna göstermesi gerekir. Hak, hukuk ve adalet söylemlerinde bulunup bunu hayatınıza yansıtırsanız, bunun kamuoyu nezdinde uyandıracağı etki kitlenize de yansıyacaktır.

 Bu kitle içinde en önemli yere sahip olan gençlerde oluşumların içinde mutlaka yer almalı, kongre süreçlerinde, partilerin yönetimlerinde olmaları gerekmektedir. Teşkilatlar içinde yer alan tecrübeli kişilerin, yeni gençleri de kazanmaları davaya yapacakları en büyük hizmetleri arasında sayılacaktır.